Heltberg International School

Heltberg Videregående Skole har også en utvekslingsmulighet - Heltberg International School – som gir elever anledning til å til VG2-året i York, England.
Et skoleår i York gir solide engelskkunnskaper. Det er et stort pluss for fremtidig utdannelse og når du skal ut i arbeidslivet. Det viktigste er kanskje likevel alt dette året fører med seg i forhold til din egen personlige utvikling.